خدمات مشاوره‌ای

شرکت مهندسی پدیدپرداز در کنار توسعه و ارایه محصولات، خدماتی را نیز به مشتریان خود ارایه می‌دهد. شرکت هسته‌ی اصلی خدمات خود را بر اساس نیاز بازار و مزیت نسبی خود، بنا کرده که این خدمات در حوزه های زیر قابل ارایه خواهد بود:

  • ارایه خدمات عام مشاوره و نظارت (در حوزه‌ی فناوری اطلاعات)
  • ارایه خدمات مشاوره‌ای فناوری اطلاعات در حوزه‌های تخصصی برق و نفت و گاز

شرکت مهندسی پدیدپرداز مشخصا سه خدمت زیر را در بخش "خدمات مشاوره‌ای" به مشتریان خود عرضه می کند:

• تدوین استراتژی کسب و کار
سازمان‌ها برای ماندگاری خود، نیازمند پایش دایم محیط کسب و کار خود هستند. پایش محیط کسب و کار، به معنی شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی، به همراه ارزیابی و توسعه توانمندی‌های داخلی سازمان، امکان استفاده به موقع از فرصت‌ها، و فرار از تهدیدها را برای آنها فراهم می‌آورد. 
بر این اساس شرکت مهندسی پدیدپرداز با ارایه خدماتی مانند: مطالعات امکان‌سنجی طرح‌های کسب و کار، مطالعات وسیع در بازار فناوری اطلاعات و شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در راه تدوین استراتژی کسب وکار، به شرکت‌ها و سازمان‌ها در راستای تحقق اهداف آن‌ها کمک می‌کند.

• مدیریت و راهبری پروژه 
استفاده از ابزارهای مناسب برای مدیریت موثرتر پروژه‌ها و هم‌چنین بررسی دقیق وضعیت پیشرفت پروژه، وضعیت مصرف منابع و...از سیاست‌های اصلی شرکت مهندسی پدیدپرداز در امر مدیریت و راهبری پروژه‌ها است. با استفاده از ابزارهای موجود در سطح شرکت و تجربه اجرایی استفاده از آن‌ها، کلیه عوامل درگیر در پروژه مانند کارفرما و ناظر همواره دریابی دقیقی از وضعیت پروژه و میزان پیشرفت‌ها و یا انحراف‌های احتمالی را خواهند داشت. 
شرکت مهندسی پدیدپرداز همواره بر طبق استانداردها و روش‌های بین‌المللی، مدیریت و راهبری پروژه‌ها را انجام داده و این فرآیندها همیشه بر اساس نوآوری‌های فناوری به‌روز می‌گردد. در امر مدیریت پروژه، اطمینان از تامین نیازهای کارفرما طبق برنامه‌های تعیین شده و انجام پروژه‌ها، بر اساس شرایط خاص خودشان و از میان برداشتن موانعی که موجب کندی و یا اختلال در اجرای پروژه می‌شوند، دارای اهمیت فوق‌العاده است.

• نظارت و کنترل پروژه 
یکی از دغدغه‌های سازمان‌ها به عنوان کارفرمایان پروژه‌های فناوری اطلاعات، همواره این بوده است که از یک تیم قوی و متخصص برای کنترل و نظارت بر اجرای پروژه‌های خود، بهره گیرند. به همین دلیل، مخاطرات پیش روی سازمان‌ها در اجرای پروژه‌ها افزایش یافته و اهداف مورد نظر از پروژه محقق نمی‌شود.
شرکت مهندسی پدیدپرداز با اعمال نظارت و مدیریت بر پروژ‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات سعی در کاهش مخاطرات مربوط و هم چنین مدیریت آنها داشته و به عنوان نماینده کارفرما، بر روند اجرای پروژه و فعالیت‌های پیمانکار بر اساس «طرح‌های مدیریتی پروژه» نظارت می‌کند. همچنین این شرکت در امر نظارت و کنترل پروژه‌ها سیستم نظارت خود را مطابق با استانداردهای مربوطه پایه‌گذاری نموده و در طرح نظارتی خود کلیه فرآیندهای اجرایی و همچنین خروجی‌های قراردادی پروژه که باید توسط ناظر تایید شوند را در نظر می‌گیرد.

تماس با ما


منابع و مستندات

نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392
حد نصاب معاملات دولتی در سال 1392
ارزیابی و رتبه‌بندی وبگاه‌ها (مرجع: دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی)
ارزیابی وب‌گاه‌های دولتی (مرجع: دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی)
متن سند نهایی چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران (مرجع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت)
موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره-نشریه 4318 (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها (مرجع: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)
تهیه و تنظیم قراردادهای مشاوره (مرجع: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)
سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)
فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظم نوین جهانی (مجموعه مقررات مربوط به حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران) (مرجع: دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی)
آیین‌نامه‌ی اجرایی بند «الف» ماده 26 قانون برگزاری مناقصات (مرجع: مصوبات هیات وزیران)
آیین‌نامه‌ی اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاری مناقصات (مرجع: مصوبات هیات وزیران)
آیین‌نامه‌ی اجرایی بند «هـ» ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (مرجع: مصوبات هیات وزیران)
آیین‌نامه‌ی اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات (مرجع: مصوبات هیات وزیران)
آیین‌نامه‌ی اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات (مرجع: مصوبات هیات وزیران)
آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره – سال 1388 (مرجع: ریاست جمهوری)
اصلاحيه آيين نامه خريد خدمات مشاوره (مرجع: معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری)
تعرفه نرخ خدمات پایه فنی تخصصی انفورماتیک - سال 1390 (مرجع: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور)
قانون برگزاری مناقصات (مرجع: ریاست جمهوری)
قانون مدیریت خدمات کشوری (مرجع: مجلس شورای اسلامی)
قانون برنامه پنجم توسعه کشور 1390-1394
قانون سیاست تجارت الکترونیک ایران (مرجع: ریاست جمهوری)
قانون جرایم رایانه‌ای
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
بخش‌نامه تعیین حد نصاب معاملات برای سال 1389 (مرجع: ریاست جمهوری)
بخش‌نامه‌ی نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعات (مرجع: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)
بخش‌نامه‌ی مربوط به «ترک تشریفات مناقصه» (مرجع: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)
راهنمای تدوین راهبرد ملی فناوری اطلاعات (مرجع: دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی)
راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب (مرجع: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)
گزارش وضعیت موجود دولت الكترونیك در ایران (مرجع: دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی)
گزارش پروژه چارچوب ملی معماری سازمانی ایران (مرجع: دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی)
شما اینجا هستید: خدمات خدمات مشاوره